Điều khoản và điều kiện sử dụng

 1. Bất kỳ tiền thưởng và thắng cược không được chuyển nhượng cho mọi tài khoản khác [lưu trong quyết định riêng của công ty]. Những giải thưởng của bất kỳ tiền thưởng và thắng cược, tùy thuộc vào quyết định riêng của doanh nghiệp.
 2. Theo quyết định của điều khoản sử dụng, bạn sở hữu thể yêu cầu doanh nghiệp phân phối thông tin nhận dạng. Đó là phải bạn chế tạo các thông tin yêu cầu lúc thông báo của chúng tôi. ví như bạn không cung cấp thông tin được bắt buộc,có nghĩa bạn đồng ý từ bỏ quyền lợi của bạn đến bất kỳ số dư còn lại trong tài khoản fabet88.day của bạn.
 3. Bạn cần với ít nhất 18 tuổi hoặc trên độ tuổi của hầu hết trong quốc gia của bạn (tùy theo số nào to hơn) để đặt cược hoặc tham dự khuyến mãi. Không đủ tuổi lúc đăng nhập sẽ bị vô hiệu. Bạn mang thể đề nghị bất kỳ lúc nào để cung ứng cho công ty, hoặc một bên trang bị ba bằng chứng về tuổi và / hoặc nhận dạng. Bạn nên mang khả năng để xuất trình hộ chiếu hợp lệ hoặc hình ảnh ID hợp lệ khác để xác minh tuổi của bạn và / hoặc nhận dạng. Bất kỳ cầu thủ không thể chế tạo bằng chứng như vậy tuổi sẽ được loại trừ.
 4. Điều này để chứng minh tiền thưởng khuyến mại được tạm dừng trong 1 thời gian chuộc lại duy nhất cho mỗi người / account / gia đình / cửa hàng đăng ký hợp pháp / email địa chỉ / số điện thoại / tài khoản thanh toán (ví dụ như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, Neteller vv …) / IP liên hệ / môi trường máy tính sử dụng chung, giả dụ như trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm cho việc. Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại sự sẵn với của bất kỳ tiền thưởng cho tất cả các bạn hay nhóm các bạn.
 5. Trong thời gian khuyến mãi, các quy tắc nghiêm ngặt về tình trạng lạm dụng những tài khoản sẽ được thực thi. Doanh nghiệp bảo lưu quyền không đủ điều kiện và Khuyến mãi / hoặc trang web bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ sở hữu mọi hơn 1 tài khoản khuyến mãi. Quyết định những gì hoạt động tạo bắt buộc lạm dụng những tài khoản nằm với công ty quản lý nào tuỳ ý.
 6. Khuyến khích dành cho người chơi giải trí, mọi người thích sự may rủi với mục đích giành chiến thắng. Theo quyết định của siêu thị, chúng tôi có thể coi xét mọi hoạt động của bạn như chơi gian lận, khi mọi người có một cơ sở tối ưu để tin rằng các hoạt động của bạn xuất hiện cho chúng tôi là khai thác này phân phối PR và / hoặc không bao giờ thể hiện bất kỳ mức độ rủi ro có những quỹ cá nhân hoặc ý định nghiêm túc để chơi.
 7. Trong thời gian khuyến mãi, quy định chặt chẽ tương tác đến hành vi của người chơi sẽ được thi hành. Công ty với quyền hành động trường hợp họ tin rằng 1 người chơi được tham dự vào bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp (bao gồm cả sự tham gia đấy sẽ là 1 hành vi vi phạm trong luật pháp địa phương thẩm quyền) và hành động chống lại bất kỳ người chơi chọn thấy được, tận dụng bất kỳ yếu tố nào của Khuyến khích. Hành động như vậy bao gồm, nhưng không ngừng, loại trừ hoặc tạm đình chỉ mọi trang web, và bị tịch thu phần thưởng thu được như là một kết quả của việc lạm dụng. Quyết định những gì hoạt động tạo phải lạm dụng chương trình khuyến mãi nằm sở hữu siêu thị quản lý nào tuỳ ý.
 8. Gian lận, hoặc không hoàn thành mục đích sẽ không được chấp nhận, không mục được thực hiện vi phạm hoặc không tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện. Trách nhiệm không được chấp nhận cho các mục mà không nhận được bất cứ lý do bởi nhà hàng.
 9. Tiền gửi chỉ được chấp thuận việc xác minh cần thiết được hoàn thành sẽ được coi là quyền tham dự khuyến mãi.
 10. Chúng tôi sẽ mang quyền, bất cứ lúc nào, để thay đổi nhiều điều khoản và điều kiện theo quyết định duy nhất của nó bao gồm Công bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ việc khuyến mãi.
 11. Trong đó sự khác biệt giữa các ý nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch về những Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi và ngôn ngữ phiên bản tiếng Anh, ý nghĩa của phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
 12. Bằng phương pháp tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý cho chúng tôi bằng cách sử dụng tên, chân dung và hình ảnh trên trang web và trong những chiến dịch tiếp thị hoặc thay mặt cho công ty trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không bồi thường thêm và bạn tuyệt đối từ bỏ bất kỳ khiếu nại chống lại điều khoản này này.
 13. Bạn chuyển bằng phương pháp gán bất kỳ và đa số bản quyền và quyền tài sản khác trí tuệ trong mục nhập của bạn, khuyến khích cho việc sử dụng không giảm thiểu của công ty và đồng ý để khiến toàn bộ mọi hành vi như vậy và / hoặc thực hiện hoặc mua mọi thực hiện của hầu hết các tài liệu như vậy trong một hình thức tuyệt vời thỏa đáng cho nhà hàng để xác nhận của công ty mang những quyền đó.
 14. Nhân viên và người thân của mọi nhân viên nhà hàng và các đơn vị trực thuộc hoặc ảnh hưởng đến nhà hàng không được phép tham gia chương trình khuyến mãi. Đối với mục đích “tương đối” mang nghĩa là vợ, chồng, đối tác, cha mẹ, con hoặc anh, chị, em ruột. Sự giảm thiểu này cũng ứng dụng cho các cựu nhân viên và người thân của các nhân viên cũ của doanh nghiệp (bao gồm bất kỳ mọi đơn vị trực thuộc hoặc thúc đẩy tới công ty) cho một khoảng thời gian sáu (6) tháng từ ngày cuối cùng của mình / việc làm của mình với công ty (bao gồm bất kỳ đối tượng liên kết hoặc thúc đẩy tới công ty).
 15. Bằng bí quyết tham dự chương trình khuyến mãi, mỗi người đăng ký đồng ý để phát hành, xả và tổ chức công ty vô hại, người đại diện hợp pháp của họ, mọi chi nhánh, siêu thị con, mọi cơ quan và cán bộ tương ứng, giám đốc, nhân viên và đại lý từ bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất hoặc duy trì trong kết nối mang việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng và / hoặc tham gia chương trình khuyến mãi.
 16. Bằng bí quyết tham dự chương trình khuyến mãi, bạn xác nhận rằng tên và cửa hàng được đăng ký trong account của bạn là chính xác và cập nhật. Ví dụ không sản xuất thông tin này mang thể dẫn đến loại quyền thi đấu từ khuyến mãi.
 17. Hầu hết các người chơi tham dự chương trình khuyến mãi cần tuân thủ hầu hết nhiều quy tắc của công ty, cũng như những Điều khoản và Điều kiện được liệt kê trên trang web.
 18. Trong trường hợp với sự vi phạm mọi điều khoản và điều kiện, công ty sở hữu quyền hành động như vậy, ví như xét thấy thích hợp trong quyết định tuyệt đối của doanh nghiệp.
 19. Quyết định của doanh nghiệp khi có bất kỳ vấn đề nào thúc đẩy đến hoặc với liên quan đến cược chơi và những chương trình khuyến mãi cuối cùng và không sở hữu sự tương ứng sẽ được nhập vào.
 20. Trong ví dụ những tranh chấp thúc đẩy tới mọi quyền tham gia của người chơi trong chương trình khuyến mãi, đa số các vấn đề này sẽ tác động tới việc trao giải thưởng của các tiền thưởng và / hoặc mọi điều kiện, quyết định cuối cộng thuộc vào quản lý của tổ chức. Quyết định sẽ được ràng buộc và sẽ không là đối tượng để coi xét hoặc khiếu nại bởi bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba.