Chính sách Quyền riêng tư này nhắc tới việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của FABET88.DAY (“Công ty”) mà chúng tôi thu thập trong khoảng bạn khi bạn truy cập vào trang web này hoặc lúc liên lạc với chúng tôi để buộc phải thông tin, nhà phân phối hoặc giúp đỡ người dùng.

Lúc đề cập “thông tin mang tính nhận dạng cá nhân”, chúng tôi muốn nhắc tới tên, liên hệ, (các) số điện thoại, địa chỉ email, số nhân dạng, tài liệu và thông báo ngân hàng của bạn. Chính sách này còn vận dụng đối sở hữu việc xử lý mọi thông tin sở hữu thể nhận dạng tư nhân mà đối tác kinh doanh chia sẻ với công ty.

Chính sách này ko tận dụng đối với các thực tại của các thực thể công ty khác mà công ty ko mang hoặc không sở hữu quyền kiểm soát hoặc các người mà tổ chức không thuê mướn hay quản lý.

Xác nhận chế độ quyền riêng tư

Bằng việc truy vấn cập và tận dụng trang web này, bạn được xem là đã xác nhận các Điều khoản tiêu dùng của trang web này cũng như những điều khoản và điều kiện trong cơ chế Quyền riêng tư của chúng tôi.

chinh sach quyen rieng tu

Thu thập và dùng thông tin tại nhà cái FABET88.DAY

Chúng tôi có thể thu thập thông báo mang thể nhận dạng thông tin của bạn lúc bạn gửi biểu mẫu trên trang web, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi lúc yêu cầu thông báo hay nhà cung cấp hoặc trợ giúp người dùng.

Chúng tôi cũng có thể nhận được thông báo  có thể nhận dạng cá cược từ bạn khi bạn dùng hàng hóa và đơn vị sản xuất của công ty hoặc của đối tác doanh nghiệp bán hàng của doanh nghiệp.

Chúng tôi ko thu thập những thông tin với thể nhận dạng tư nhân lúc bạn đang ở trên trang web của chúng tôi trước khi đăng nhập. Chúng tôi chỉ sử dụng thông báo sở hữu thể nhận dạng tư nhân để cung ứng khuyến cáo phân phối thông báo của bạn hoặc sản xuất hàng hóa hay đơn vị phân phối cho bạn.

Chia sẻ và nhận dạng thông tin

FABET88.DAY sẽ không bán hay cho thuê thông tin người dùng cho bất cứ người nào. Chúng tôi sẽ gửi thông tin với thể nhận dạng cá nhân của bạn cho những doanh nghiệp hay tư nhân khác chỉ khi:

  • Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin;
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để đáp ứng các dịch vụ hoặc sản phẩm bạn yêu cầu;
  • FABET88.DAY cần gửi thông tin cho những tổ chức đại diện cho đơn vị của chúng tôi nhằm cung cấp nhà phân phối do bạn yêu cầu (trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn khi chúng tôi thu thập thông báo ấy, các công ty này ko mang quyền để sử dụng thông tin tư nhân mà chúng tôi đáp ứng cho họ vượt ngoài phạm vi có tính tương trợ chúng tôi xử lý bắt buộc của bạn);
  • Chúng tôi thực hiện theo tòa án, án lệnh của thẩm phán hoặc hồ sơ tố tụng;
  • FABET88.DAY phát hiện ra các hành động của bạn trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản doanh nghiệp hoặc mọi hành vi vụ lợi sẽ bị tố tụng.

Để đáp ứng thông báo hay đơn vị sản xuất mà bạn đã bắt buộc từ nhà cái FABET88.DAY, chúng tôi truyền hoặc lưu trữ thông báo với thể nhận dạng tư nhân trên thiết bị máy tính hoặc trong công sở ở khắp các nước hoặc vùng tài phán và có thể được quản trị và xử lý trong nội bộ công ty của chúng tôi khi đơn vị muốn và bạn được xem là đã đồng ý như vậy.

Địa chỉ của FABET88.DAY

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bạn muốn cập nhật hay xóa bỏ thông báo đấy, vui lòng gửi email cho chúng tôi về: fabetday@gmail.com theo liên hệ được nêu trong mục địa chỉ. Chúng tôi trên trang web này.